Welp là gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ michael-shanks.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Welp là gì

The occasions of sampling included 6 và 3 days before the whelping, 1 day after whelping, and 1, 3, 7 and 14 weeks after whelping.
A she-bear robbed of her whelps is as nothing compared to lớn the chairman of a finance committee whose surplus has been removed from hlặng by somebody toàn thân else"s precept.
Those of us who have looked after animals for a large part of our lives know that keeping animals involves a great commitment, particularly when animals are whelping.
Old females usually whelp in the den of their previous litter, while younger females typically den near their birthplace.
The she-wolf was twenty-six inches at the shoulder and showed signs of having recently nursed whelps.
In course of time the whelp became a full-grown rồng which had a brood of young dragons hidden away in a corn stack at the foot of the mountain.
The whelps of the (11) fox laughs at wise men, & the poor woman has mixed myrhh, và the priestess (12) khổng lồ the one who wears a girdle of threads.
Các ý kiến của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên michael-shanks.com michael-shanks.com hoặc của michael-shanks.com University Press hay của các bên cấp giấy phép.


Xem thêm: Cách Chế Biến Cá Trứng Kho Tiêu Và Kho Cà Đơn Giản, Thơm Béo, Hấp Dẫn

*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ and ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn michael-shanks.com English michael-shanks.com University Press Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng


Xem thêm: Cách Chế Biến Món Cá Thu - Lạ Miệng Với Món Ngon Chế Biến Từ Cá Thu

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA