Upset stomach là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Upset stomach là gì

*
*
*

stomach
*

stomach /"stʌmək/ danh từ dạy dày bụngwhat a stomach!: bụng sao phệ thế! sự đói, sự thèm ănto lớn stay one"s stomach: tạo cho đỡ đói niềm tin, bụng dạto lớn put stomach in someone: làm cho ai bao gồm tinc thầnlớn have no stomach for the fight: không hề gan ruột làm sao kungfu nữato lớn be of a proud (higt) stomach tự phụ từ đại, trường đoản cú kiêu ngoại rượu cồn từ ăn, nuốt (nghĩa bóng) cam Chịu (nhục); nuốt (hận)
bụngLĩnh vực: y họcdạ dàycascade stomach: bao tử hình bậcfundus of stomach: lòng dạ dàyhour-glass stomach: bao tử hai buồnglymphatic nodules of stomach: nang bạch ngày tiết dạ dàyruga of stomach: nếp dạ dàystomach pump: chiếc bơm dạ dàystomach tube: ống cọ dạ dàythoracic stomach: dạ dày nâng tới ngựcwaterfall stomach: bao tử hình tháccardiac stomachchổ chính giữa vịdạ dàyfourth stomach: dạ múi khế (đoạn máy bốn của dạ dày loài nnhì lại)hog stomach cleaning machine: thiết bị chế biến dạ dàystomach slimmer: máy bóc tách niêm dịch dạ dàyfore stomachdạ tổ ong (đoạn lắp thêm nhị của dạ dày)stomach cavitykhoang bụngstomach endcuống da dầy
*

*Xem thêm: Cách Làm Món Gà Rút Xương Nhồi Thập Cẩm Hấp Đơn Giản, Cách Làm Gà Rút Xương Nhồi Thập Cẩm Hấp Đơn Giản

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

stomach

Từ điển Collocation

stomach noun

1 part of the body toàn thân where food is digested

ADJ. empty, full You shouldn"t drink wine on an empty stomach (= without eating food). | queasy, upphối She"s been off work with an upmix stomach. | strong You need a svào stomach lớn go on the giant roller coaster. | weak

VERB + STOMACH turn The smell of the dead dog turned his stomach. | settle He had a hangover, so he ordered a sandwich to lớn settle his stomach. | settle in A feeling of nausea settled in her stomach. | pump He had his stomach pumped after taking an overdose.

STOMACH + VERB churn, heave, lurch My stomach lurched as another big wave sầu hit the boat. | rumble | tighten, turn (over), twist

STOMACH + NOUN abịt, bug, cancer, complaint, cramp, disorder, illness, pain, problem, ulcer, upmix | lining, wall | acids, juices | contents Human remains were found ahy vọng the stomach contents of the shark. | pump, tube

PREP. in the/your ~ enzymes in the stomach

PHRASES butterflies in your stomach I had butterflies in my stomach as I went to get my exam results. | the pit of your stomach I felt a sickening feeling in the pit of my stomach when I saw the ambulance.

2 front part of the toàn thân below the chest

ADJ. firm, flat | bulging, fat, flabby, large, stout | bloated, swollen | bare

VERB + STOMACH hold in, pull in, suông chồng in He sucked in his stomach as he walked past the girls. | lie on | clutch, hold ‘gọi a doctor!’ he said, clutching his stomach. | pat, rub ‘I"m eating for two now,’ she said, patting her stomach.

STOMACH + VERB protrude, stichồng out

STOMACH + NOUN muscles | injury, strain, wound

PREPhường. on the/your ~ I lay on my stomach on the beach.

Từ điển WordNet


n.

an inclination or liking for things involving conflict or difficulty or unpleasantness

he had no stomach for a fight

an appetite for food

exercise gave hlặng a good stomach for dinner

v.

bear lớn eat

He cannot stomach raw fish
Xem thêm: Cách Chế Biến Sam Biển Và 7 Công Thức Chế Biến Lạ Miệng, Sam Biển Và 7 Công Thức Chế Biến Lạ Miệng

English Synonym và Antonym Dictionary

stomachs|stomached|stomachingsyn.: abdomen bear belly endure st& take tolerate

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA