Underwhelming là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú michael-shanks.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.
Bạn đang xem: Underwhelming là gì

The musical world is better for the results, both the inspiring majority & the few releases that are underwhelming.
I know about his underwhelming enthusiasm for the measure that we are debating & speak merely to support him.
Her senior campaign was solid, but a little underwhelming as she averaged only 9.7 points per game 6.7 rebounds per game.
However, due to the albums underwhelming sales, no more singles containing those tracks were released, meaning that the planned b-sides were locked in the vaults.
After undergoing several casting adjustments và receiving underwhelming ratings, the series was canceled in 2010, after airing two seasons.
The beer is light-bodied with faint sweet notes and negligible bitterness, leading lớn Đánh Giá characterizing it as a... beer of underwhelming blandness.
Early public reaction to lớn pĐánh Giá footage resulted in underwhelming assumptions that the game would simply be solving simple maze puzzles.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên michael-shanks.com michael-shanks.com hoặc của michael-shanks.com University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.


Xem thêm: "" Who Cares Là Gì - Ai Mà Thèm Quan Tâm

*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ and ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn michael-shanks.com English michael-shanks.com University Press Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện


Xem thêm: Món Ngon: Cách Chế Biến Thịt Nướng Ngon Đúng Chuẩn Nhà Hàng, Cách Ướp Thịt Nướng Ngon Nhất Đơn Giản Tại Nhà

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA