Trượng nghĩa

1. (Danh) Đơn vị chiều dài, mười thước ta là 1 “trượng”. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nãi khải tứ đọng, xuất thằng tuyệt nhất đoàn, ước sổ thập trượng” 乃啟笥, 出繩一團, 約數十丈 (Thâu đào 偷桃) Bèn msinh hoạt sọt, lôi ra một cuộn dây thừng, nhiều năm chừng mấy chục trượng.2. (Danh) (1) Tiếng tôn xưng tín đồ bọn ông to tuổi. ◎Như: “lão trượng” 老丈 cụ già, “trượng nhân” 丈人 ông già. (2) Tiếng tôn xưng người thân Khủng tuổi. ◎Như: “cô trượng” 姑丈 bà cô, “di trượng” 姨丈 bà dì.3. (Động) Đo, đạc. ◎Như: “trượng địa trưng thuế” 丈地徵稅 đo đất thu thuế.

Bạn đang xem: Trượng nghĩa


① Trượng, mười thước ta là 1 trong trượng.② Ðo, nlỗi tkhô cứng trượng 清丈 nghĩa là đo xong xuôi số ruộng đất làm sao rồi.③ Già cả, nhỏng lão trượng 老丈 trượng nhân 丈人 (tín đồ già cả). bố bà xã Điện thoại tư vấn là nhạc trượng 岳丈.
① Trượng (10 thước Trung Quốc): 有一丈高 Cao một trượng, cao 10 thước; 千丈之堤,以蟻螻之穴潰 Đê cao nlẩn thẩn trượng, chỉ vì chưng ổ loài kiến nhỏ tuổi mà lại vỡ (Hàn Phi tử); ② Đo, đạc: 丈地 Đo đất, đạc điền; 巡丈城 Đi qua lại xem xét để đo thành (Tả truyện); ③ Cụ (thời xưa dùng để tôn xưng tín đồ đàn ông Khủng tuổi): 老丈 Cụ già; 趙老丈 Cụ Triệu; 我丈時英特 Cụ của tôi bấy giờ là một trong tín đồ kiệt xuất (Đỗ Phủ); 遇丈人以杖荷蓧 Gặp một người lớn tuổi vác loại cào cỏ bởi gậy (Luận ngữ); ④ Chồng: 姑丈 Chồng cô, dượng; 姐丈 Chồng chị, anh rể.
Đơn vị đo chiều lâu năm rất lâu rồi, bởi 10 thước ta. Truyện Nhị độ mai : » Bể sâu mấy trượng ttách cao mấy trùng « — Tiếng kính trọng, dùng làm Điện thoại tư vấn bạn lớn hơn bản thân — Đo lường.

biểu trượng nhân 表丈人 • công trượng 公丈 • di trượng 姨丈 • nam nhi 大丈夫 • lão trượng 老丈 • muội trượng 妹丈 • nhạc trượng 岳丈 • phương thơm trượng 方丈 • trượng chén xà mâu 丈八蛇矛 • trượng lão 丈老 • trượng nhân 丈人 • trượng phu 丈夫 • 平地起 vạn trượng cao lâu bình địa khởi 萬丈高樓
• Cổ ý - 古意 (Lý Bạch)• Hồng Phất - 紅拂 (Tào Tuyết Cần)• Phụng tặng ngay Xạ Hồng Lý tứ đọng trượng - 奉贈射洪李四丈 (Đỗ Phủ)• bộ quà tặng kèm theo Kiều Lâm - 贈喬琳 (Trương Vị)• Tiền khổ hàn hành kỳ 1 - 前苦寒行其一 (Đỗ Phủ)• Vạn Trượng đàm - 萬丈潭 (Đỗ Phủ)• Vân Cư trường đoản cú cô đồng - 雲居寺孤桐 (Bạch Cư Dị)• Vịnh hoài kỳ 1 - 詠懷其一 (Đỗ Phủ)• Xích tiêu hành - 赤霄行 (Đỗ Phủ)• Xuân khuê - 春閨 (Tùng Thiện tại Vương)
1. (Danh) Binc khí. ◎Như: “knhị trượng” 開仗 đại chiến, “nghi trượng” 儀仗 thiết bị binh hộ vệ cho quan lại ra bên ngoài. ◇Tân Đường Thư 新唐書: “Đại chiến, Vương Sư có hại, ủy trượng bôn” 大戰, 王師不利, 委仗奔 (Quách Tử Nghi truyện 郭子儀傳) Đánh phệ, Vương Sư có hại, quăng vũ khí thảm bại chạy.2. (Danh) Trận tấn công, cuộc chiến tranh, chiến sự. ◎Như: “chiến hạ trượng” 勝仗 thắng trận, “bại trượng” 敗仗 thua trận.3. (Động) Nhờ cậy, dựa vào. ◎Như: “ỷ trượng” 倚仗 nhờ vào vả quyền lực. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn” 一路寒威仗酒溫 (Quỷ Môn đạo trung 鬼門道中) Suốt con đường mát mẻ, dựa vào rượu được ấm.4. (Động) Cầm, thế, phòng, giơ. ◎Như: “trượng kì” 仗旗 gắng cờ. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhất cá cá chấp kích huyền tiên, trì đao trượng kiếm” 一個個執戟懸鞭, 持刀仗劍 (Đệ tứ đọng hồi) Người nào cũng dựng kích treo roi, vậy đao cố gắng tìm.
① Các thứ đồ vật binc khí. Hai mặt hành động hotline là knhì trượng 開仗. quan lại thanh lịch ra bên ngoài gồm quân nhân gắng đồ gia dụng binh hộ vệ Điện thoại tư vấn là nghi trượng 儀仗.② Cậy, nhờ vào vả gia thế của bạn hotline là ỷ trượng 倚仗.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xào Rau Cải Thìa Xào Tỏi Giòn Thơm Ngon Ăn Mãi Không Chán


① Binc khí (nói chung); ② Gingơi nghỉ ra, nắm (binh khí): 仗劍 Gingơi nghỉ kiếm; ③ Chiến tnhãi, trận: 打仗 Đánh nhau, chiến tranh; 打勝仗 Thắng trận; 敗仗 Thua trận, bại trận; 這一仗打得很漂亮 Trận này tiến công vô cùng hay; ④ Dựa vào, phụ thuộc vào, cậy: 要仗着大家的力量 Cần nhờ vào mức độ của mọi người; 這全仗你了 Cái đó trọn vẹn phụ thuộc anh cả; 仗主人的勢 Cậy rứa của chủ.
Cái gậy nhằm phòng — Nhờ cậy. Ỷ lại vào — Chỉ chung vật binch khí — Trận đánh thân quân nhóm 2 bên. Td: Đả trượng ( tiến công trận ).

bại trượng 敗仗 • bại trượng 败仗 • bạo trượng 爆仗 • bộc trượng 爆仗 • đả trượng 打仗 • minc hoả chấp trượng 明火執仗 • nghi trượng 儀仗 • phú khí trượng nghĩa 負氣仗義 • trượng nghĩa 仗義 • trượng nghĩa sơ tài 仗義疏財 • trượng thay 仗勢 • ỷ trượng 倚仗
• Cung từ kỳ 3 - 宮詞其三 (Cố Huống)• Di Hoa Dương Liễu thiếu thốn phủ - 貽華陽柳少府 (Đỗ Phủ)• Giang hành sản phẩm công nghệ Hồng Châu kiểm bao gồm vận - 江行次洪州檢正韻 (Nguyễn Phi Khanh)• Hoạ thượng tlỗi trí sự Cung Trai Hồ Đắc Đệ tiên sinc lục thập tự tbọn họ nguyên vận - 和尚書致事恭齋胡得第先生六十自壽原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khiển muộn trình Nghiêm công nhị thập vận - 遣悶奉呈嚴公二十韻 (Đỗ Phủ)• Lộc Đầu sơn - 鹿頭山 (Đỗ Phủ)• Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các, đạo trung lưu giữ xuân vũ trung xuân vọng đưa ra tác ứng chế - 奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制 (Lý Đăng)• Quá Quỷ Môn quan liêu - 過鬼門關 (Nguyễn Đề)• Tống bình tây đô đốc Trang Định hoàng thượng phụng chiếu chinh Chiêm Thành - 送平西都督莊定大王奉詔征占城 (Trần Ngulặng Đán)• Vãn xuất tả dịch - 晚出左掖 (Đỗ Phủ)

1. (Danh) Gậy phòng. ◎Như: “thủ trượng” 手杖 gậy chống. ◇Luận Ngữ 論語: “Thực kì trượng nhi vân” 植其杖而芸 (Vi tử 微子) Chống gậy xuống đất rồi cào cỏ.2. (Danh) Chỉ chung gậy, gộc, thiết bị gì hình loại cây gậy. ◎Như: “cán miến trượng” 檊麵杖 trục lăn bột.3. (Danh) Hình pphân tử thời trước, sử dụng côn, bổng, gậy tấn công bạn tội vạ. § Xem “hình” 刑.4. (Động) Cầm, duy trì. ◇Lễ Kí 禮記: “Lục thập trượng ư hương thơm, thất thập trượng ư quốc” 六十杖於鄉, 七十杖於國 (Vương chế 王制) Sáu mươi chấp duy trì bài toán thôn, bảy mươi chấp giữ lại câu hỏi nước.5. (Động) Tựa, dựa vào, trông cậy. ◇Hán Tlỗi 漢書: “Cận thần dĩ bất túc trượng hĩ” 近臣已不足杖矣 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Cận thần không đủ trông cậy.6. (Động) Đánh khảo. ◇Đường ngữ lâm 唐語林: “Sảo bất may mắn, tắc trượng chi” 稍不如意, 則杖之 (Bổ di 補遺) Có chút gì ko vừa lòng, ngay lập tức tiến công đòn.
① Cái gậy chống.② Kẻ phòng gậy Điện thoại tư vấn là trượng.③ Cái trượng dùng làm đánh bạn. Trong năm hình, trượng hình là một.④ Một âm là tthay. Cầm, tựa.
① (Cây) gậy: 手杖 Gậy kháng, ba toong; 扶杖 Chống gậy; ② Gậy gộc, đồ vật như là gậy: 拿刀動杖 Cầm dao vung gậy; 檊麵杖 Tkhô hanh gỗ cán mì; ③ Trượng (một hình nuốm dùng làm tấn công pphân tử kẻ bao gồm tội thời xưa); ④ (văn) Người kháng gậy.

Xem thêm: Cách Chế Biến Ốc Len Xào Dừa, Cách Làm Ốc Len Xào Dừa Thơm Ngon Ngay Từ Lần Đầu


Cái gậy nhằm chống. Td: Tnhân hậu trượng ( gậy kháng ở trong phòng sư ) — Dựa vào. Nhờ cậy. Nhỏng chữ Trượng 仗 — Một hình pphân tử thời cổ, tiến công tù nhân bởi gậy.

bại trượng 敗杖 • ban trượng 斑杖 • cưu trượng 鳩杖 • quyền trượng 权杖 • quyền trượng 權杖 • sách trượng 策杖 • tnhân từ trượng 禪杖 • thủ trượng 手杖 • trụ trượng 拄杖 • trượng đả 杖打 • trượng hình 杖刑 • xỉ trượng 齒杖
• Bát nguyệt nhị thập bát nhật dạ toạ cảm hoài - 八月二十八日夜坐感懷 (Doãn Uẩn)• Bân nương Yết cổ - 邠娘羯鼓 (Trương Hỗ)• Đăng sơn - 登山 (Hồ Chí Minh)• Đề ẩn trả sngơi nghỉ cư hoạ vận - 題隱者所居和韻 (Phạm Tông Mại)• Đề Sái Châu Hồ Tiên cửa hàng - 題蔡州壺仙觀 (Tổ Vô Trạch)• Đối tửu - 對酒 (Trần Hiến Chương)• Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm đánh - 曉望白帝城鹽山 (Đỗ Phủ)• Tệ lư - 斃驢 (Lý Động)• Thu vãn đăng thành bắc môn - 秋晚登城北門 (Lục Du)• Vũ (Sơn vũ bất tác nê) - 雨(山雨不作泥) (Đỗ Phủ)

仧兏镸长𠇬𠑷𠑻𠑿𠔊𠤐𡕣𨱗𨱘

Không hiện chữ?


• Bát thanh Cam Châu - Tchúng ta Dương thọ Bát Công đánh tác - 八聲甘州-壽陽樓八公山作 (Diệp Mộng Đắc)• Biệt Lý Nghĩa - 別李義 (Đỗ Phủ)• Cầu Dinh hữu cảm - 梂營有感 (Ngô Thì Nhậm)• Hắc đàm long - 黑潭龍 (Bạch Cư Dị)• Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu - 淇上別趙仙舟 (Vương Duy)• Tặng Vương Xán - 贈王粲 (Tào Thực)• Tmùi hương Ngô Trúc đưa ra ca kỳ 14 - 蒼梧竹枝歌其十四 (Nguyễn Du)• Trường Môn oán thù kỳ 2 - 長門怨其二 (Lý Bạch)• Tường hữu từ 2 - 墻有茨 2 (Khổng Tử)• Vân Nam tự lạc thành - 雲南寺落成 (Trần Hữu Phùng)

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA