Standoff là gì

(Hebrews 3:12) In the Greek text, “drawing away” literally means “to stvà off,” that is, to apostatize.

Bạn đang xem: Standoff là gì


Badger H (Tu-16 Elka) – Designed for stand-off electronic warfare & electronic counter-measures tư vấn.
Hundreds of well-equipped riot police were dispatched, and they engaged in a stand-off with the farmers.
Hàng trăm cảnh sát chống đảo chính cùng với sản phẩm công nghệ xuất sắc được điều đụng, họ chiến đấu cùng với những người dân nông dân.
Như vậy mang tới một sự cảnh giác thân xe tăng Mỹ và Đông Đức trên Chốt gác Charlie ngày 27-28 mon 10 năm 1961.
(Hebrews 2:1) However, the Greek term rendered “drawing away” means “lớn stvà off” và is related lớn the word “apostasy.”
Tuy nhiên, từ bỏ Hy Lạp được dịch ra “trôi lạc” Tức là “tránh xa” với gồm contact với chữ “bội đạo”.
The flotilla sortied from Eniwetok on 15 July và was standing off the Asan Beaches on the morning of 21 July.
Chi chiến hàm lên đường từ bỏ Eniwetok vào ngày 15 mon 7, và tất cả mặt xung quanh khơi bến bãi Asan vào sáng sủa mau chóng ngày 21 mon 7.
The Berlin Crisis saw US Army troops facing East German Army troops in a stand-off, until the East German government backed down.
phệ hoảng Berlin là sự kiện trong các số ấy quân team Đông Đức với quân team Mỹ vẫn đương đầu nhau, cho tới khi chính phủ nước nhà Đông Đức lùi bước.
What did Ptolemy III bring baông chồng to lớn Egypt, and why did he “for some years st& off from the king of the north”?
Ptolemy III lấy số đông gì về Ê-díp-tô, với tại sao “trong vài năm... <ông> ko đánh vua pmùi hương bắc”?
The Mirage 2000N is the nuclear strike variant which was intended khổng lồ carry the Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP) nuclear stand-off missile.
Mirage 2000N là phiên bản tiến công phân tử nhân, được ý định thực hiện với tên lửa hạt nhân Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP).
The Siege of the Luhansk Border Base was a two-day-long stand-off at a Ukrainian border base located on the outskirts of Luhansk city.
Cuộc bao vây căn cứ biên giới Luhansk diễn ra trong 2 ngày trên một căn cđọng biên thuỳ Ukraimãng cầu nằm tại vị trí ngoại ô thành thị Luhansk.

Xem thêm: Cách Nấu Canh Khổ Qua Nhồi Thịt Ngon, Canh Khổ Qua Nhồi Thịt Thơm Ngon Bổ Dưỡng


The most surprising was the elimination of the Soviet Cup participant Dynamo Kyiv that lost its quarterfinal stvà off against the Zaporizhian Automakers 1:2 in aggregate.
Tấm hình bất ngờ tốt nhất là nghỉ ngơi Dynamo Kyiv bị loại bỏ cùng vòng sơ loại của Soviet Cup đại bại sinh sống tứ đọng kết trước với Zaporizhian Automakers 1:2 sau 2 lượt trận.
The peace negotiations amidst the armed stand-off led lớn the 4th National Congress of Kuomintang being held separately by three factions in Nanjing, Shanghai và Canton.
Các cuộc dàn xếp chủ quyền thân sự nổi dậy vũ khí đã dẫn đến Quốc hội Quốc gia 4 của Quốc Dân Đảng được tổ chức triển khai lẻ tẻ do cha phe phái sống Nam Kinch, Thượng Hải và Canton.
The Oda army came up with the plan khổng lồ use cannons for stand-off tactics against the Uesugi và to bombard the Uesugi from across the river.
The first modern example was the stand-off between the Imperial Russian Navy & the Imperial Japanese Navy (IJN) at Port Arthur during the Russo-Japanese War in 1904.
lấy ví dụ như văn minh thứ nhất là sự giao tranh thân Hải quân Đế quốc Nga với Hải quân Đế quốc Nhật Bản tại cảng Arthur trong Chiến toắt con Nga-Nhật năm 1904.
A stand-off took place south of London, with York presenting a danh mục of grievances and demands to the court circle, including the arrest of Edmund Beaufort, 2nd Duke of Somerset.
Một cuộc tmùi hương thuyết đã có được triển khai nghỉ ngơi phía nam giới London, với Việc Công tước York đưa ra một danh sách những năng khiếu nằn nì và thưởng thức thanh khô thanh lọc triều đình, bao hàm cả Việc bắt giữ Edmund Beaufort, Công tước đoạt sản phẩm công nghệ nhì của Somermix.
From 24 February until 4 March Henshaw was part of the Navy fleet standing off Port Cortes, Honduras, lớn protect American lives and interests in case of a revolution taking place in Guatemala.
Từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, nó bên trong thành phần lực lượng hải quân canh phòng ngoại trừ khơi Port Cortes, Honduras nhằm bảo vệ tính mạng cùng tài sản của công dân Hoa Kỳ vào ngôi trường hòa hợp xảy ra cuộc cách mạng trên Guatemala.
One early use was by President Bill Clinton in June 1994 in relation lớn possible operations against North Korea, at the height of the 1994 stand-off with that country over nuclear weapons.

Xem thêm: Cách Nấu Phở Bò Tại Nhà - Hướng Dẫn Đơn Giản Mà Vẫn Thơm Ngon


trước khi được Tổng thống Mỹ Bill Clinton sử dụng vào tháng 6 năm 1994 tương quan mang đến các chiến dịch có thể xảy ra nhằm cản lại Triều Tiên, vào tầm thời gian du lịch của trận đánh chống thiết lập vũ khí hạt nhân của nước này vào thời điểm năm 1994.

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA