So sánh hơn của fast

Chúng ta đã mày mò cụ thể về những dạng đối chiếu của tính tự với trạng tự nhỏng so sánh bằng, đối chiếu rộng, so sánh rộng độc nhất vô nhị, đối chiếu kxay, đối chiếu bội cùng những chăm chú liên quan


*

SO SÁNH VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

(COMPARISON)

I- PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN và TÍNH TỪ DÀI, TRẠNG TỪ NGẮN & TRẠNG TỪ DÀI

1. Phân biệt tính tự ngắn thêm và tính từ bỏ dài:

Tính tự nlắp (Short adjectives)

(Ký hiệu trong bài này là: S-adj)

Tính từ lâu năm (Long adjectives)

(Ký hiệu vào bài bác này là: L-adj)

- Là tính từ có một âm tiết

Ví dụ:

- red, long, short, hard,….

Bạn đang xem: So sánh hơn của fast

- Là tính từ bỏ gồm từ bỏ 2 âm tiết trlàm việc lên

Ví dụ:

- beautiful, friendly, humorous, ….

 

2. Trạng tự nlắp & Trạng từ dài:

Trạng từ bỏ ngắn thêm (Short adverbs)

(Ký hiệu vào bài này là: S-adv)

Trạng từ dài (Long adverbs)

(Ký hiệu trong bài này là: L-adv)

- Là trạng tự gồm một âm tiết

Ví dụ:

- hard, fast, near, far, right, wrong, …

- Là trạng từ bỏ gồm 2 âm máu trở lên.

Ví dụ:

- quickly, interestingly, tiredly, …

 

II- SO SÁNH BẰNG VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

1. So sánh bởi với tính từ bỏ và trạng từ:

Cấu trúc:

S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V

S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ pronoun

 

Ví dụ:

- She is as tall as I am = She is as tall as me. (Cô ấy cao bởi tôi.)

- He runs as quickly as I do = He runs as quickly as me. (Anh ấy chạy nhanh nlỗi tôi.)

- Your dress is as long as my dress = Your dress is as long as mine. (Váy của công ty lâu năm bằng váy đầm của mình.)

2. So sánh hơn cùng với tính trường đoản cú và trạng trường đoản cú.

* So sánh rộng với tính trường đoản cú ngắn cùng trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: S-adj-er: là tính trường đoản cú ngắn lại đuôi “er”

S-adv-er: là trạng từ ngắn lại đuôi “er”

S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)


S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng người tiêu dùng 1)

Axiliary V: trợ cồn từ

O (object): tân ngữ

N (noun): danh từ

Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one. (Cuốn sách này dày dặn hơn cuốn sách kia.)

- They work harder than I do. = They work harder than me. (Họ làm việc chịu khó rộng tôi.)

* So sánh rộng cùng với tính tự dài cùng trạng tự dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: L-adj: tính tự dài

L-adv: trạng trường đoản cú dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am. = He is more intelligent than me. (Anh ấy logic rộng tôi.)

- My friend did the thử nghiệm more carefully than I did. = My friover did the kiểm tra more carefully than me. (quý khách hàng tôi làm bài bác bình chọn cảnh giác rộng tôi.)

3. So sánh rộng độc nhất vô nhị so với tính trường đoản cú với trạng trường đoản cú.

Xem thêm: Front Of House ( Foh Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Foh Front Of House

+ So sánh rộng tốt nhất đối với tính từ bỏ ngắn thêm và trạng từ ngắn:


Cấu trúc:

S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est

Ví dụ:

- It is the darkest time in my life. (Đó là khoảng thời hạn u tối độc nhất trong cuộc sống tôi.)

- He runs the fastest in my class. (Anh ấy chạy nkhô cứng duy nhất lớp tôi.)

+ So sánh hơn duy nhất đối với tính từ lâu năm với trạng trường đoản cú dài:

Cấu trúc:

S + V + the + most + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

- She is the most beautiful girl I’ve ever met. (Cô ấy là cô nàng xinc tốt nhất mà lại tôi từng gặp.)

- He drives the most carelessly aao ước us. (Anh ấy ấy tài xế ẩu nhất trong các Cửa Hàng chúng tôi.)

III- CHÚ Ý:

+ Một số tính từ bỏ gồm 2 âm tiết nhưng có tận thuộc là “y, le, ow, er” khi thực hiện ngơi nghỉ so sánh rộng hay đối chiếu rộng tuyệt nhất nó vận dụng kết cấu so sánh rộng của tính từ bỏ nđính thêm.

Tính trường đoản cú So sánh rộng So sánh rộng nhất

Happy -> happier -> the happiest

Simple -> simpler -> the simplest

Narrow -> narrower -> the narrowest


Clever -> cleverer -> the cleverest

Ví dụ:

- Now they are happier than they were before. (Bây tiếng chúng ta niềm hạnh phúc hơn trước cơ.)

Ta thấy “happy” là một trong tính tự bao gồm 2 âm máu nhưng lại Khi áp dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu tạo so sánh rộng của tính tự nlắp.

+ Một số tính trường đoản cú cùng trạng từ biến đổi quan trọng Khi thực hiện đối chiếu rộng và đối chiếu rộng tuyệt nhất.

Tính từ/Trạng từ So sánh rộng So sánh rộng nhất

Good/well -> better -> the best

Bad/ badly -> worse -> the worst

Much/ many -> more -> the most

a little/ little -> less -> the least

far -> farther/ further -> the farthest/ furthest

 

IV- SO SÁNH KÉP

1. Cấu trúc đối chiếu “….càng ngày càng …”


* Đối với tính trường đoản cú nđính và trạng từ ngắn

S-adj-er/ S-adv-er and S-adj-er/ S-adv-er

Ví dụ:

- My sister is taller and taller. (Em gái tôi càng ngày càng cao.)

- He works harder và harder. (Anh ấy làm việc ngày càng chịu khó.)

* Đối với tính trường đoản cú lâu năm cùng trạng tự dài

More và more + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

- The film is more and more interesting. (Bộ phim ngày càng thú vị.)

- He ran more và more slowly at the kết thúc of the race. (Anh ấy chạy càng ngày càng chậm ở trong phần cuối cuộc đua.)

2. Cấu trúc đối chiếu “càng …. càng…”

* Đối cùng với tính từ bỏ ngắn và trạng trường đoản cú ngắn:

The + S-adj-er/ S-adv-er + S + V, the + S-adj-er/ S-adv-er + S + V

Ví dụ:

- The cooler it is, the better I feel. (Trời càng lạnh giá, tôi càng cảm giác dễ dàng chịu).

Xem thêm: Norwegian Là Gì - Norway Là Nước Nào

- The harder he works, the higher salary he gets.

* Đối cùng với tính từ bỏ lâu năm và trạng từ bỏ dài

The + more + L-adj/ L-adv + S + V, the + more + L-adj/ L-adv + S + V

Ví dụ:

- The more carefully he studies, the more confident he feels. (Anh ấy càng học tập cẩn thận, anh ấy càng thấy tự tín.)


V- SO SÁNH BỘI (GẤPhường. BAO NHIÊU LẦN)

Số lần (half/ twice/ three times/…) + many/much/ adj/ adv+ as + O/ N/ Pronoun

Ví dụ:

- She works twice as hard as me. (Cô ấy thao tác cần mẫn vội vàng gấp đôi tôi.)

- This road is three times as long as that one. (Con con đường này nhiều năm cấp 3 lần con phố cơ.)

Tải vềChuyên mục: ĐÀO TẠO