So sad là gì

Sadness is a natural human emotion. Like other emotions, sad feelings come & go. Some sad feelings last only a moment, some last longer. When sad feelings ease away, a happier mood can take their place.

Bạn đang xem: So sad là gì

Nỗi bi hùng là cảm hứng tự nhiên và thoải mái của nhỏ fan. Nhỏng phần lớn cảm giác không giống, cảm giác ai oán cũng mang đến rồi đi. Một số cảm giác ai oán chỉ kéo dãn trong phút giây, một số dài lâu. Lúc cảm hứng bi hùng sụt giảm, một trung ương trạng niềm hạnh phúc hơn có thể chũm địa điểm nó.

What Do Kids Feel Sad About?

Trẻ em bi ai về điều gì?

*

Bức Ảnh minc họa

Lots of different things could cause a kid to feel sad. You might feel sad over little or big things that happen. You might (or might not) feel sad when:

Rất những điều khác nhau có thể tạo cho một đứa tphải chăng Cảm Xúc buồn. Quý khách hàng có thể Cảm Xúc ảm đạm vì phần lớn chuyện bé dại tốt béo xẩy ra. Quý Khách có thể (hoặc hoàn toàn có thể không) cảm giác bi quan khi:

· Things don't go your way. Maybe something doesn't work out the way you hoped. Maybe your team lost a big game, or you got a bad grade on a test, or you didn't get picked for the play.

· Mọi câu hỏi không như ý bạn. Có thể một vấn đề nào đấy ko xảy ra nhỏng chúng ta mong muốn. cũng có thể là team bóng mếm mộ của khách hàng lose một cuộc chiến đặc biệt, hoặc các bạn bị điểm phải chăng vào bài bác chất vấn, hoặc chúng ta đang không được chọn vai đến vsống kịch.

· Your feelings get hurt. You might feel sad if someone let you down, left you out, or hurt your feelings with something he or she said.

· Cảm xúc của người sử dụng bị tổn tmùi hương. quý khách hàng rất có thể cảm thấy bi thương giả dụ một tín đồ nào đó làm các bạn bế tắc, cho mình ra rìa, hoặc làm tổn định thương thơm cảm hứng của người tiêu dùng vì điều họ nói.

· You lose something special. Maybe you lost something that was special to lớn you. Or maybe your favorite shirt got shrunk in the wash and now you can't wear it anymore.

· Bạn sẽ mất đi một điều gì đấy quan trọng đặc biệt. Có thể bạn mất một chiếc gì đó quan trọng đặc biệt đối với chúng ta. Hoặc có thể là mẫu áo sơ mi mà bạn muốn độc nhất bị teo rút Khi giặt và hiện thời các bạn cần yếu mang nó nữa.

· You miss someone. You might feel sad when you're missing someone or have to say goodbye. Maybe your favorite frikết thúc moved to a new school, your big brother went away to lớn college, or your parent is away in the military.

· quý khách hàng lưu giữ một ai đó. Quý Khách hoàn toàn có thể cảm giác bi tráng khi chúng ta vẫn ghi nhớ một tín đồ như thế nào đó hoặc buộc phải nói lời từ biệt. cũng có thể người bạn thân của người sử dụng chuyển sang 1 ngôi trường new, anh trai các bạn đến lớp ĐH xa nhà, hoặc cha mẹ chúng ta đi xa vào quân ngũ.

· You hear about something sad. You might feel sad when you watch a sad movie, read a sad part in a book, or someone tells you about a sad thing that happened. If someone you care about is sad, you might feel sad, too.

· Quý khách hàng nghe điều gì đấy bi thảm. Bạn hoàn toàn có thể cảm giác ảm đạm khi chúng ta coi một bộ phim ảm đạm, gọi một quãng bi hùng vào một cuốn sách, hoặc một fan như thế nào đó nhắc cho bạn về một cthị trấn nào đấy xứng đáng bi thiết sẽ xẩy ra. Nếu ai đó mà chúng ta quan tâm sẽ bi tráng, thì chúng ta cũng có thể cảm giác bi lụy theo.

· Someone dies. It's natural to feel sad if someone dies, like a cthua thảm relative sầu, or you lose a pet. That kind of sadness has a special name — grief.

· Một ai kia chết thật. Lẽ tự nhiên và thoải mái là các bạn sẽ cảm giác buồn ví như ai kia tắt hơi, nlỗi một người thân trong gia đình, hay bạn bị mất một con vật cưng. Đó là loại nỗi buồn gồm một chiếc tên đặc trưng – tiếc thương.

· A problem makes you sad. Problems like bullying, friendship troubles, or difficult schoolwork can sometimes make kids feel sad. So can family problems — lượt thích divorce, losing a job, arguing, money problems, or health conditions.

Xem thêm: 【3/2021】 Cách Chế Biến Tu Hài, Những Món Ăn Ngon Được Làm Từ Tu Hài

· Một vụ việc làm cho cho bạn bi ai. Các vụ việc như đe, bằng hữu gây gượng nhẹ, hoặc trở ngại trong câu hỏi học đôi khi hoàn toàn có thể tạo cho tthấp cảm thấy bi tráng. Các vấn đề gia đình hoàn toàn có thể là - ly hôn, mất bài toán làm, bất đồng quan điểm, vụ việc tiền bạc, hoặc điều kiện sức khỏe.

Are Sad Feelings Normal?

Cảm giác bi ai tất cả thông thường không?

It's perfectly OK lớn have sad feelings at times. As long as they don't happen too often or last too long, sad feelings — like all emotions — are just a natural part of life.

Hoàn toàn bình thường lúc nhiều lúc chúng ta cảm giác bi lụy. Miễn là chớ xuất hiện thêm vượt liên tiếp hoặc kéo dài quá thọ, thì cảm xúc bi hùng - nlỗi tất cả đầy đủ cảm hứng khác - chỉ với một phần tự nhiên và thoải mái của cuộc sống đời thường.

But it doesn't feel good khổng lồ stay sad. It feels much better khổng lồ be happy. So here are some things every kid should know:

Nhưng trọng tâm trạng bi thiết thì ko giỏi 1 chút nào. Cảm thấy hoan hỉ niềm hạnh phúc vẫn tốt rộng những. Vì vậy, đó là một số trong những điều cơ mà mỗi đứa trẻ nên biết:

· You can cope with sad things that happen. · You can bởi things to ease a sad mood & feel happier. · A positive sầu attitude can help you through disappointments. · Learning how to lớn giảm giá with sad feelings can make a big difference in your life.

· quý khách rất có thể tranh đấu cùng với các chuyện ai oán xảy mang đến. · quý khách hàng có thể làm nhiều bài toán để trung khu trạng bớt bi thảm và Cảm Xúc thăng hoa rộng. · Thái độ lành mạnh và tích cực có thể giúp đỡ bạn vượt qua nỗi thất vọng. · Học cách chiến đấu cùng với cảm hứng bi hùng có thể tạo ra một sự biệt lập lớn trong cuộc sống thường ngày của người tiêu dùng.

How Can You Deal With Sad Feelings?

Làm biện pháp làm sao đối phó với nỗi buồn?

Sad feelings don't have to take over your mood or ruin your day. You can bởi things lớn help yourself feel better. You can do things to lớn prevent sad feelings from sticking around too long or becoming too svào.

Đừng nhằm nỗi bi thảm xâm lăng trọng tâm trạng hoặc có tác dụng hư cả một ngày của người tiêu dùng. Bạn có thể làm cho các vấn đề nhằm từ giúp bản thân Cảm Xúc dễ chịu rộng. Quý Khách cũng rất có thể làm cho những việc để hạn chế nỗi bi hùng kéo dãn vượt lâu hoặc trở nên quá rất lớn.

Here are some positive ways khổng lồ khuyến mãi with sad feelings:

Đây là một số giải pháp tích cực và lành mạnh để ứng phó xúc cảm buồn:

· Notice how you feel & why. Knowing your emotions helps you understand & accept yourself. If you feel sad, notice it — but don't dwell on it too long or give sầu it too much drama. Just tell yourself (or someone else) that you feel sad. Try khổng lồ figure out why you feel that way. Show yourself a little understanding — there's probably a good reason you feel the way you bởi vì. It's OK. Remind yourself that sadness will pass & you'll feel better.

· Crúc ý cảm xúc của chúng ta cùng nguyên do. Biết xúc cảm của bản thân để giúp bạn hiểu với gật đầu thiết yếu bản thân. Nếu bạn cảm giác bi thương, hãy ghi nhận - tuy nhiên chớ chìm sâu vào nó hay làm cho nó thêm thảm kịch. Hãy chỉ nói với bao gồm bản thân (hoặc bạn khác) là các bạn Cảm Xúc bi hùng. Cố nuốm tìm ra nguyên nhân tại sao bạn Cảm Xúc điều đó. Cho bạn dạng thân một ít gọi biết - có thể là 1 trong nguyên do tốt mang đến xúc cảm mà lại nhiều người đang Cảm Xúc. Điều kia ổn định thôi. Tự nhủ cùng với bản thân rằng nỗi bi thương đã qua đi với các bạn sẽ cảm giác thoải mái hơn.

tỷ lệ thoát baông chồng from disappointments or failures. When things don't go your way, don't give sầu up! Stay in the game. There's always next time. Give sầu yourself credit for trying. Then focus on what you need khổng lồ work on và try again. Keep a positive attitude.

Đứng dậy từ bỏ bế tắc hay thất bại. Lúc số đông sản phẩm công nghệ không phải như ý bạn, đừng quăng quật cuộc! Hãy liên tục cố gắng. Luôn có cơ hội đồ vật nhị. Hãy auto viên bản thân cố gắng. Sau kia tập trung vào điều bạn cần có tác dụng cùng thử lại. Giữ thể hiện thái độ tích cực.

· Think positive. Even if you're sad, think of one or two good things about yourself or your situation. Believe in yourself. Think about what you can bởi vì & how things can get better. If you didn't get something you wanted, think of something else that can make you happy. There's always something good — look for it!

· Hãy xem xét lành mạnh và tích cực. Ngay cả khi chúng ta ai oán, hãy nghĩ về một hoặc hai điểm xuất sắc của bạn dạng thân hoặc thực trạng của công ty. Tin vào thiết yếu bản thân. Hãy suy xét về hầu như gì bạn cũng có thể có tác dụng cùng làm sao để gần như việc giỏi hơn. Nếu các bạn không có được một điều nào đó bạn thích, hãy nghĩ về mang lại một cái nào đấy khác nhưng rất có thể làm cho mình niềm hạnh phúc. Luôn luôn bao gồm điều tốt – chỉ cần kiếm tìm kiếm nó!

· Think of solutions. Coming up with ways khổng lồ solve sầu a problem or cope with a situation can help you feel strong, confident, và good about yourself. It's hard to stay sad when you're feeling so capable!

· Hãy Để ý đến về những phương án. Đưa ra cách để xử lý một vấn đề hoặc đối phó với cùng một trường hợp có thể khiến cho bạn cảm giác trẻ khỏe, lạc quan, và tốt về phiên bản thân. Thật cực nhọc nhưng bi lụy khi chúng ta cảm thấy mình giỏi!

· Get support. Even the most capable kids need tư vấn. The people in your life who believe in you & care (lượt thích parents, friends, and teachers) can comfort you when you feel sad. Sometimes, just listening and understanding what you're going through is enough. Sometimes they can help you work out a problem or help you think of happier things khổng lồ get your mind off sadness or disappointment.

Tìm sự khích lệ. mặc khi đứa tthấp tốt nhất cũng rất cần được động viên. Những người tin cậy và quyên tâm bạn trong cuộc sống (như cha mẹ, bằng hữu cùng giáo viên) rất có thể yên ủi các bạn khi bạn cảm thấy ảm đạm. Thông thường họ chỉ cần lắng tai với thấu hiểu hầu hết gì bạn đang trải qua là đầy đủ. Thông thường bọn họ có thể giúp bạn xử lý vấn đề hoặc khiến cho bạn suy nghĩ về số đông điều niềm hạnh phúc rộng nhằm tâm trí bạn quên đi nỗi bi thiết tốt thất vọng.

· Put yourself in a good mood. Shake off a sad mood by doing things that put you in a more positive sầu mood. Play a game or sport, ride a xe đạp, dance or run, take a walk, make art or music, read, or spover time with someone you lượt thích. Relax, have some fun, và feel better.

Xem thêm: " Publicity Stunt Là Gì ? Publicity Stunt Nghĩa Là Gì

· Tự làm cho bản thân tất cả trung tâm trạng tốt. Rũ vứt trung khu trạng bi ai bằng cách làm rất nhiều Việc đem lại cho bạn một vai trung phong trạng lành mạnh và tích cực rộng. Ckhá một trò đùa, thể dục, đi xe đạp, nhảy đầm hoặc chạy, đi dạo, vẽ tranh mãnh xuất xắc chơi nhạc, đọc sách, hoặc dành riêng thời hạn với cùng một ai đó mà bạn thích. Thỏng giãn, mừng thầm, với Cảm Xúc thoải mái rộng.

Learning to lớn deal with sad feelings takes practice. But when you vì things khổng lồ take care of sadness, you make room for more positive feelings. That means a happier you!

Cần đầu tư thời gian với sức lực lao động để học tập cách đương đầu cùng với nỗi bi hùng. Nhưng khi chúng ta làm hầu hết câu hỏi nhằm thừa qua nỗi bi lụy, tức các bạn đã đạt vị trí cho những cảm hứng tích cực rộng. Tức bạn sẽ cảm giác vui miệng niềm hạnh phúc hơn!


Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA