Snail mail là gì

Snail mail nghĩa gốc là thư từ bưu điện, truyền bằng đường bộ, đường thủy, đường tàu, đường mặt hàng không, vân vân và mây mây.

Tóm lại là chưa phải thư điện tử. So cùng với thỏng năng lượng điện tử thì nó chậm chạp nhỏng ốc sên