Slider là gì

a part on a machine, computer, etc. that is used lớn control something, for example the volume that something is played at:
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú michael-shanks.com.

Bạn đang xem: Slider là gì

Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.

Xem thêm: Những Câu Nói Hài Hước Trong Tình Yêu, Những Câu Nói Hài Hước Giúp Bạn Nổi Bật Hơn


a type of small sandwich, especially a small hamburger, served as a snaông chồng or at the start of a meal:
Different effects require different controls, & the interface adapts by assigning sliders và option buttons lớn specific parameters.
Finding positions of the sliders corresponds to lớn an inverse kinematic solution when the pose of the platkhung is given.
Các ý kiến của những ví dụ không bộc lộ quan điểm của các biên tập viên michael-shanks.com michael-shanks.com hoặc của michael-shanks.com University Press hay của các công ty cấp giấy phép.
The sliders interface, whilst it physically allowed people lớn control multiple parameters, forced the user to mentally "strip apart" the control task into lớn separate control streams.
In addition khổng lồ the sliders, most tools can be "trained", using the second mouse-button, to lớn control the orientation of hatching or the length of a brush stroke.
A more recent study found that a multislider sometimes fared better than a bank of sliders with multiple selection, even when subjects could not verbalise how the multislider worked.
The rigid-body toàn thân motion of sliders and intermediate linkages is derived from the given motion of the moving platsize by solving inverse kinematics of the parallel manipulator.
The body is supported on beam over the amortizers, equipped by rubber dowel, through edge sliders; while serves only for transmitting horizontal forces.
The cylinder was attached at its upper over khổng lồ a slider, which was oscillated along a rail by means of a scotch yoke mechanism.
During the experiments, the human operator pushes the master slider along the x-axis direction và then releases gradually.
He throws mainly sinkers và changeups against left-handed hitters và throws mostly four-seamers, sinkers, and sliders against righties.
During his career, he compiled a.284 batting average against fastballs but compiled just a.170 batting average against sliders.
Specifically, hinges and sliders each impose five sầu constraints and therefore remove five degrees of freedom.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Thêm công dụng bổ ích của michael-shanks.com michael-shanks.com vào trang mạng của doanh nghiệp sử dụng app form tìm tìm miễn tầm giá của Shop chúng tôi.

Xem thêm: Cách Chế Biến Khô Cá Sặc Rằn Cà Mau, Khô Cá Sặc Làm Món Gì Ngon Để Ăn Cơm Ngon Miệng


Tìm tìm vận dụng từ điển của Cửa Hàng chúng tôi tức thì hôm nay cùng chắc chắn rằng rằng chúng ta không bao giờ trôi mất xuất phát từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập michael-shanks.com English michael-shanks.com University Press Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA