Police officer là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú michael-shanks.com.

Bạn đang xem: Police officer là gì

Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.

Xem thêm: Cách Nướng Cá Bằng Lò Nướng Cá Bằng Lò Nướng Đơn Giản, Bí Quyết Nướng Cá Bằng Lò Nướng Siêu Ngon


plural policemen us/pəˈlis·mən/ policewomen us/pəˈlisˌwɪm·ən/ (male policeman, us/pəˈlis·mən/); (female policewoman, us/pəˈlisˌwʊm·ən/)
We cannot think of the fleeing felon rule as the hàng hóa of a rational agreement for mutual benefit between police officer và fleeing suspect.
Some offences, such as resisting arrest, occur only in the presence of a police officer which ensures a 100% clearance rate.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên michael-shanks.com michael-shanks.com hoặc của michael-shanks.com University Press tuyệt của những công ty cấp phép.
Disclosure must be khổng lồ an appropriate person, such as a senior colleague or police officer, and not to the press.
Apart from nouns with natural gender like "husband" and "wife", it is best lớn use forms like "police officer" (rather than "policeman") and "flight attendant" (rather than "stewardess").
The now-cut meat was turned over to yet another two accomplices, a tiler & the second police officer, who used a second lorry to distribute it.
To be sure, both are miễn phí of blame, but only one of them (the police officer) is justified, whereas the other (the victim) is merely excused.
Under police discipline rules, a disciplinary hearing cannot proceed when a police officer retires before the hearing takes place.
*

*

*

*

Thêm công năng hữu ích của michael-shanks.com michael-shanks.com vào trang mạng của công ty thực hiện tiện ích khung search kiếm miễn tổn phí của Cửa Hàng chúng tôi.

Xem thêm: Hỏi Cách Nấu Cháo Lòng Ngon


Tìm tìm vận dụng trường đoản cú điển của Cửa Hàng chúng tôi tức thì bây giờ và chắc hẳn rằng rằng chúng ta ko khi nào trôi mất từ một đợt nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập michael-shanks.com English michael-shanks.com University Press Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA