General public là gì

Công chúng (tiếng Anh: General public) của lăng xê là những nhóm fan, bao gồm cả nội bộ và bên ngoài nhưng một đội chức bao gồm tương tác.

Bạn đang xem: General public là gì

Bạn đang xem: General public là gì

Công chúng

Khái niệm

Công chúng trong giờ đồng hồ Anh được Call làGeneral public.

Công chúng là một hoặc nhiều bé người tự nhiên hoặc pháp lí, vào mối quan tiền hệ với luật pháp hoặc trong thực tiễn quốc gia, hiệp hội, tổ chức hoặc nhóm của họ.

Công chúng của lăng xê là các nhóm người, kể cả nội bộ và bên ngoài mà một tổ chức có liên hệ.

Xem thêm: Hj, Bj Là Gì ? Hj, Bj Có An Toàn Không Các Bước Hand Job Hiệu Quả

Một số PR chuyên nghiệp mang đến rằng hoạt động quan lại hệ công chúng không gắn liền với công chúng nói thông thường vì khái niệm đó quá rộng để lập kế hoạch cũng như thực thi các kế hoạch quảng bá hiệu quả.

G. Harvey Gail, Chủ tịch Tập đoàn VanNatta Public Relations, Mỹ, mang đến rằng:

"Người bình thường lúc nghe đến đến từ công chúng sẽ nghĩ tới bé người nói chung. Tuy nhiên, những nhà hoạt động quảng bá nhận thấy rằng thế giới là tập hợp của vô vàn những nhóm công chúng riêng biệt, vào đó một số nhóm công chúng có tác động đáng kể tới khả năng tổ chức đạt được mục tiêu vào hoạt động, một số nhóm khác thì không".

Chính sự sàng lọc nhóm công chúng của PR đã làm mang đến hoạt động truyền thông phải cố kỉnh đổi các phương pháp mang lại phù hợp với từng nhóm. Vậy, những nhóm công chúng nào là đối tượng mục tiêu của PR? Ví dụ sau đây là danh sách các nhóm công chúng của một công ty qui mô trung bình tại Mỹ:

- Những người lãnh đạo, định hướng dư luận, những người đặc biệt quan tiền trọng trong cộng đồng;

- Gia đình của người chủ sở hữu công ty, chủ và nhân viên của công ty;

- Báo chí địa phương, bao gồm: báo in, phát tkhô nóng, truyền hình, các website, các tạp chí thương mại;

- Thị trường lao động, các công ty tư vấn tuyển dụng lao động tại địa phương;

- Những nhà lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo thành phố và một số quan liêu chức dân cử (uỷ viên hội đồng thành phố, thị trưởng);

- Lãnh đạo và thành viên các hiệp hội thương mại;

- Phòng thương mại và các hiệp hội, tổ chức phát lên ghê tế của địa phương;

- Những nhà bán sỉ, nhà cung cấp hàng hóa;

- Những người điều hành luật pháp, khái quát cả những cơ quan lại liên quan tiền đến đất đai và môi trường;

- Người có cổ phần và cộng đồng đầu tư thông qua nhà môi giới, ngân hàng và người đến vay;

- Những đối thủ cạnh tranh;

- Các nhóm hoạt động xã hội.

Xem thêm: ĐâY Lã  " Romcom Là Gì - Tư Vấn Du Học Efa Vietnam

Đồng thời, thứ tự mức độ quan lại trọng của từng nhóm công chúng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của từng tổ chức. Vì vậy, không thể có một danh sách các nhóm công chúng bình thường mang lại mọi cơ quan lại, tổ chức.

(Tài liệu tđê mê khảo: PR– Lí luận và ứng dụng, Đinch Thị Thuý Hằng, NXB Lao Động - Xã Hội)


Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA