Facial hair là gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú michael-shanks.com.

Bạn đang xem: Facial hair là gì

Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.

Xem thêm: Cách Nấu Bánh Canh Nha Trang, Cách Nấu Bánh Canh Chả Cá Nha Trang


hair that grows on the lower part of a man’s face, sometimes including the hair that grows above the lips
The word "disguise" can mean many things: for example, vì chưng beards and facial hair constitute a khung of disguise?
Young people have forced the pace themselves much to the shaking of grey heads và long beards, và often with open disapproval.
I am very glad that there will be a reasonable measure of representation of the existing management committees on the new beards of management.
The photograph would make visual identification in the polling station of the elector relatively easy, beards aside.
They went through a difficult time in which they were greatly criticised as being "arty-crafty", bearded và shaggy.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu thị quan điểm của những biên tập viên michael-shanks.com michael-shanks.com hoặc của michael-shanks.com University Press tuyệt của các công ty trao giấy phép.

beard

Các tự thường được thực hiện với beard.

Xem thêm: Welcome To The Age Of The Twink ? Here Are The Different Types Of Twink


He at first used a fake beard, but a real beard replaced this and would remain as his trademark along with his bowler hat.
Những ví dụ này từ bỏ michael-shanks.com English Corpus cùng từ các nguồn bên trên web. Tất cả gần như ý kiến trong những ví dụ ko bộc lộ ý kiến của các chỉnh sửa viên michael-shanks.com michael-shanks.com hoặc của michael-shanks.com University Press hay của người cấp phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn michael-shanks.com English michael-shanks.com University Press Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA