Dropzone là gì

Kéo thả nhằm upload cùng với dropzone.js1.Dropzone là gì ?

Hôm nay bản thân xin chia sẻ với cùng 1 cái bạn 1 tlỗi viện javascripts khá tốt để cung ứng bài toán upload file (gồm ảnh thumnail hiển thị) bằng cách kéo thả. Nghe siêu cool bắt buộc không

*

**Hoặc thực hiện Lệnh nhằm cài đặt **

npm install dropzone

Lưu ý: Dropzone không giải pháp xử lý file upload của công ty trên VPS cũng chính vì ráng bạn nên tự code phần nhận và giữ tệp tin bên trên server nhé.

Bạn đang xem: Dropzone là gì

Cách Sử dụng :

Cách thực hiện của mình đối với thằng MVC thì các bạn cũng có thể tham khảo link sau :

http://venkatbaggu.com/file-upload-in-asp-net-mvc-using-dropzone-js-and-html5/

Bài viết mang lại phía trên không còn là vừa rồi thất thoát Đùa đầy đủ tín đồ tí thôi Các bước làm của chính bản thân mình thì mình thấy bên trên trang chủ với links mang đến MVC hơi là đẩy đầy đủ rồi đề nghị bản thân không nói chi tiết bí quyết dùng nhưng đang nói triệu tập cho 1 số phần vướng cơ mà tôi đã chạm chán.

Mình đã ví dụ 1 đoạn code nhưng mà tôi đã sử dụng ở chỗ này nhé

Dropzone.options.photo = // The camelized version of the ID of the khung element // The configuration we’ve talked about above sầu paramName: “inputFiles”, autoDiscover: false, autoProcessQueue: false, uploadMultiple: true, parallelUploads: 100, maxFiles: 100, dictDefaultMessage: “quý khách hàng hoàn toàn có thể kéo ảnh hoặc click nhằm chọn”, previewsContainer: “#photo > .modal-body”, // The setting up of the dropzone init: function () var myDropzone = this; // First change the button lớn actually tell Dropzone to process the queue. this.element.querySelector(“button“).addEventListener(“click“, function (e) // Make sure that the form isn’t actually being sent. e.preventDefault(); e.stopPropagation(); myDropzone.processQueue(); ); // Listen lớn the sendingmultiple sự kiện. In this case, it’s the sendingmultiple event instead // of the sending sự kiện because uploadMultiple is mix khổng lồ true. this.on(“sendingmultiple“, function () // Gets triggered when the size is actually being sent. // Hide the success button or the complete khung.

Xem thêm: Cách Nấu Đậu Đen Xanh Lòng, Cách Nấu Chè Đậu Đen Xanh Lòng Đơn Giản Tại NhàXem thêm: Cách Xào Bí Xanh Ngon Từ Bí Xanh, Cách Làm Bí Xanh Xào Thịt Bò

); this.on(“successmultiple“, function (files, response) location.reload(); ); this.on(“errormultiple“, function (files, response) // Gets triggered when there was an error sending the files. // Maybe show form again, and notify user of error);Cách 3: mặc định thì dropzone khi chúng ta kéo thả thì nó sẽ thực hiện upload luôn lên server. Nếu bạn muốn ấn vào 1 nút rồi bắt đầu submit khung lên thì thêm trong option của dropzone tại phần init.

var myDropzone = this; // First change the button to lớn actually tell Dropzone to lớn process the queue. this.element.querySelector(“button“).addEventListener(“click“, function (e) // Make sure that the size isn’t actually being sent. e.preventDefault(); e.stopPropagation(); myDropzone.processQueue(););Cách 4: Lúc upload xong thì trang web ko tự động refresh lại thì bạn phải thêm đoạn js Khi upload hoàn thành. this.on(“successmultiple“, function (files, response) location.reload(););Bước 5: Lưu ý phần upload nhằm cách xử trí trên hệ thống thì mong mỏi mapping cùng với method đối với thằng MVC thì chúng ta cần thông số kỹ thuật trong option. paramName: “inputFiles”,Hiện tại thì mình mới tìm hiểu với sử dụng đến gắng. Cảm ơn phần lớn người đã hiểu nội dung bài viết của mình !!!!


Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA