Clutter là gì

làm cho láo lếu loạn·làm cho lộn xộn·có tác dụng tắc nghẽn·lộn xộn·quấy phá·sự láo loạn·sự mất bình tĩnh

*

(Judges 14:10) However, slavish conformity to lớn social formalities can clutter a wedding, eclipsing the real meaning of the celebration and robbing everyone of the joyfulness that should be felt.

Bạn đang xem: Clutter là gì


Ấy là thường-tục của các gã thanh-niên hay làm” (Các Quan Xét 14:10). Tuy nhiên, vâng-giữ nghi-lễ một bí quyết quá câu nệ hoàn toàn có thể làm sự kiện thừa tinh vi, khiến phần lớn fan gạt bỏ ý-nghĩa thực sự của buổi lễ với làm phần đa fan bị thiếu tính sự vui-vẻ.
Nếu thế, có lẽ rằng đây là dịp để chúng ta chu đáo làm sao mình rất có thể giảm sút phần nhiều điều ko nên thiết hầu bao gồm thì giờ mang lại bài toán linh nghiệm.
To vị so, however, you must contend with two principal time stealers —procrastination & its cthua thảm relative, clutter.
Tuy nhiên, để làm được vấn đề đó, chúng ta nên xử lý nhì vụ việc thiết yếu làm mất đi thời giờ của chúng ta, đó là trì hoãn và bừa bộn.
The outcome indicator can be called “Br& Experience”, và only consumers can discern the resultant brand experience in the clutter of the marketplace as each message competes with others for attention.
Chỉ số tác dụng có thể được call là Trải nghiệm thương hiệu trực đường, và chỉ người tiêu dùng mới rất có thể nhận biết kinh nghiệm uy tín công dụng vào sự lộn xộn của Thị Phần lúc từng thông điệp đối đầu và cạnh tranh với nhau và để được chú ý.
This is because the central atom is bigger (Pb is bigger than C) so there is less cluttering và water can easily access it.
Điều này là do nguyên tử trung tâm lớn hơn (Pb to hơn C) phải không nhiều bao gồm sự lộn xộn và nước có thể tiện lợi truy cập.
The instrument in this work of God was a boy whose mind was not cluttered by the philosophies of men.
Dụng vắt trong các bước này của Thượng Đế là một thiếu thốn niên cùng với trung tâm trí không bị triết lý của bé tín đồ làm cho sợ hãi.
This allows behaviors that are not central lớn the business xúc tích và ngắn gọn (such as logging) to be added khổng lồ a program without cluttering the code, core lớn the functionality.
Như vậy cho phép các hành động chưa phải là trung tâm của ngắn gọn xúc tích nghiệp vụ (ví như giữ lại) được sản xuất lịch trình mà ko làm rối lõi của mã mang đến những chức năng.
Google Tag Assistant Recordings reports include only the data collected by your own journey; they aren’t cluttered with information from other users’ activities.
Báo cáo Bản ghi cung cấp thẻ Google chỉ bao gồm dữ liệu được thu thập do quá trình của riêng bạn; report sẽ không còn lộn xộn cùng với thông tin từ các hoạt động vui chơi của người tiêu dùng khác.
Besides , many of these activities have sầu side benefits - you might end up with a less cluttered house or discover that you enjoy your side job enough khổng lồ make it your career .

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nấu Đuôi Bò Ngon Không Phải Ai Cũng Biết, Cách Làm Đuôi Bò Hầm Nhanh Mềm


Ngoài ra , mọi hoạt động những điều đó bao gồm công dụng prúc - chúng ta có thể chấm dứt với cùng một căn nhà gọn gàng hơn hoặc tò mò ra rằng bản thân mếm mộ các bước làm thêm tới cả đổi thay nó thành sự nghiệp của phiên bản thân .
The first way is that they"re actually able khổng lồ resolve sầu small detail in the context of clutter, and though that means being able khổng lồ read the fine print on a prescription rather than using magnifier glasses, you can actually vì chưng it with just your eyesight.
Cách đầu tiên là họ có thể up load phần lớn cụ thể nhỏ vào một bối cảnh lộn xộn, và dù điều ấy bao gồm nghĩa hoàn toàn có thể hiểu chữ in lên trên đơn dung dịch hơn là sử dụng kính lúp, bạn đích thực hoàn toàn có thể làm cho điều đó cùng với chỉ bởi mắt của bạn.
If your dashboard is cluttered with accounts that you"re no longer using, you can hide them so that your manager trương mục pages load faster và show a more relevant view of your managed accounts.
Nếu trang tổng quan lộn xộn với rất nhiều thông tin tài khoản chúng ta không thể áp dụng nữa, chúng ta cũng có thể ẩn chúng nhằm trang thông tin tài khoản bạn cai quản thiết lập nhanh rộng với hiển thị cơ chế coi tương xứng hơn các tài khoản được làm chủ.
However , White Star management felt that the boat-deông chồng would look cluttered , and reduced the number to lớn đôi mươi , for a total life-boat capađô thị of 1178 .
Tuy nhiên , ban cai quản White Star cảm giác rằng boong tàu vẫn trông vô cùng bừa bãi , cùng vẫn bớt số lượng này xuống còn đôi mươi , cùng với mức độ chứa 1178 tín đồ .
And what I think we need khổng lồ vị as a community, is really try and make an effort lớn imagine how we can create this new reality in a way that extends the human experience, instead of gamifying our reality or cluttering it with digital information.
Điều họ đề xuất làm cho nlỗi một bè phái, theo tôi là demo và nỗ lực tưởng tượng bạn có thể tạo cho thế giới bắt đầu theo một bí quyết mà vượt qua cả kiến thức của nhỏ tín đồ, vắt vị chỉ ưng ý với thực tại và nhồi nhét vào đó phần đa công bố số.
Group Project Manager Greg Sullivan told Paul Thurrott—"You want the PC khổng lồ adapt to lớn you và help you cut through the clutter to focus on what’s important to lớn you.
"Nhóm dự án Quản lý Greg Sullivan nói với Paul Thurrott- "Bạn hy vọng máy vi tính phù hợp ứng với các bạn cùng giúp đỡ bạn lướt qua số đông gì lộn xộn để tập trung vào phần đa gì đặc biệt quan trọng cùng với chúng ta.
Cluttered homes or rooms are difficult lớn clean, and dirt may not be so easily detected in such congested surroundings.
Nhà cửa hoặc phòng hỗn độn khiến cho cực nhọc dọn dẹp vệ sinh, với nặng nề thấy lớp bụi bậm nghỉ ngơi các môi trường bề bộn như thế.
Today customers own the on và off switches to all media/mediums, are more knowledgeable about various products and services they are being marketed khổng lồ and have very limited attention spans owing to existing clutter.

Xem thêm: Cách Nấu Rượu Nếp Than Truyền Thống, Quy Trình Sản Xuất Rượu Nếp Than Truyền Thống


Ngày ni, quý khách hàng download sản phẩm chuyển mạch bật tắt mang lại tất cả các phương tiện / môi trường, phát âm biết nhiều hơn thế nữa về các thành phầm với các dịch vụ không giống nhau đang được tiếp thị và bao gồm sự chú ý siêu tinh giảm vì sự lộn xộn hiện tại bao gồm.

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA