Cấu trúc thì tương lai gần

Tiếp theo các nội dung bài viết về những thì trong giờ anh. Bài viết ngày bây giờ chúng tôi xin trình làng cho tới chúng ta một các loại thì hết sức hay được dùng trong tiếp xúc. Chúng ta hãy thuộc tìm kiếm hiểu thì tương lai gần–Near future tense / Dấu hiệu nhận ra, công thức, bí quyết sử dụng và bài xích tập vận dụng của nó nhé.

Bạn đang xem: Cấu trúc thì tương lai gần

Cách Dùng Thì Tương Lai Gần | Be Going To – Ngữ pháp giờ Anh cơ bản


Định nghĩa thì sau này gần

Cấu trúc thì sau này gần

Khẳng định

S + is/ am/ are + going to + V( nguyên ổn mẫu)

Ví dụ:

I’m going khổng lồ go the movie theater tonight( Tôi sẽ đi mang đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phlặng vào tối nay)He is going khổng lồ catch the bus tomorrow( Anh ấy đang bắt xe bus vào ngày mai)*Lưu ý:Động từ bỏ tobe( Am/Is/Are) có thể được được sử dụng nghỉ ngơi thể viết tắt

Ví dụ:I am=>I’mHe is=>He ‘sWe are=>We’re

►Sau going to lớn là đụng từ ngulặng mẫu đặc trưng trường hợp bạn có nhu cầu nói ” tôi đã đi đâu….” bạn nên cần sử dụng cồn tự nguyên ổn chủng loại “go” thì go sẽ bị lược giản đi:Ví dụ:I am going to lớn school tomorrow( tôi sẽ đi mang lại ngôi trường vào ngày mai).Tgiỏi do viết:I am going khổng lồ go lớn school tomorrow

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going khổng lồ + V(nguyên ổn mẫu)

– Rất đơn giản dễ dàng là ta chỉ việc thêm “not” đằng sau cồn từ tobe thì câu đã phát triển thành câu phủ định.

Ví dụ:

I am not going khổng lồ buy that car next week( Tôi sẽ không còn sở hữu loại xe cộ đó vào tuần tới)

They aren’t going to attover this club this week( Họ sẽ không tham gia vào câu lạc cỗ này vào tuần này)

Nghi vấn

Hỏi:Is/ Am/ Are + S + going to lớn + V(nguim mẫu)?Trả lời:

Yes, S + is/am/ are.No, S + is/am/are.

– Chỉ phải hòn đảo cồn từ tobe ra trước chủ ngữ là ta sẽ có được một câu nghĩ về vấn( dạng câu hỏi yes/no)

Ví dụ:

Are you going khổng lồ fly to lớn Malaysia for training next month?( quý khách hàng sẽ bay sang trọng Malaysia để tiếp thu kiến thức tháng cho tới chứ?)

*
Are you going lớn fly to lớn Malaysia for training next month?

Cách cần sử dụng thì sau này gần

– Diễn tả planer giỏi dự định về một câu hỏi vẫn thực hiện sau này. Thường có những từ bỏ chỉ thời hạn tương lai đi kèm.Ví dụ:I am going to lớn visit my teacher tomorrow.(Tôi vẫn đi thăm cố gắng giáo của tớ vào ngày mai)What are you going lớn vày next weekend?( quý khách đang làm cái gi vào vào cuối tuần tới)

– Diễn tả một dự đân oán chắc chắn sẽ xảy ra sau đây bởi bao gồm cnạp năng lượng cứ bên trên trường hợp bây giờ.Ví dụ:Look at everybody pull out the road. It is going to jam more few minutes( Nhìn tề tất cả rất nhiều tín đồ gần như kéo đi xuống đường, mặt đường sẽ ảnh hưởng kẹt xe pháo vào vài ba phút nữa thôi)

*
Look at everybody toàn thân pull out the road. It is going khổng lồ jam more few minutes

Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai gần

– Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai sát bao gồm những trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong tương lai giống hệt như dấu hiệu nhận biết thì tương lai đối kháng.

Xem thêm: Cách Chiên Thịt Cốt Lết Chiên Thơm Ngon Chuẩn Vị, 4 Cách Làm Sườn Cốt Lết Ngon Đậm Đà

In the futureNext year/ week/timeSoonTomorrowIn + thời gian

bài tập thì sau này gần

1. Sử dụng những câu tiếp sau đây để vấn đáp các tình huống trong một – 8.

Use the following sentences to lớn respond lớn situations in 1 – 8.He is going to win.You are going to lớn fail.I’m going lớn be ill.It isn’t going to rain.I’m not going lớn be ill.You aren’t going to fail.It’s going khổng lồ rain.He isn’t going to lớn win.1 Look at the clouds. ……………………………………………………………………………………………………………………2 Why don’t you learn for the test? ………………………………………………………………………………………………..3 I’m so tired. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4 The sun is shining. ……………………………………………………………………………………………………………………5 You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………..6 I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 He is playing so well. ……………………………………………………………………………………………………………….8 He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1 Look at the clouds. It’s going to rain.2 Why don’t you learn for the test? You are going to lớn fail.3 I’m so tired. I’m going to be ill.4 The sun is shining. It isn’t going to lớn rain.5 You are learning so hard. You aren’t going lớn fail.6 I’m OK. I’m not going to be ill.7 He is playing so well. He is going to lớn win.8 He is the worst tennis player of all. He isn’t going lớn win.

2. Hoàn thành các tin nhắn bên dưới thực hiện thì tương lai gần

Complete the gmail with following verbs and “going to”.tell change move sầu not buy lượt thích find not travel kill not tidy workHi, Ben!I’m writing khổng lồ you to let you know that I …………………………………………….. lớn Devon. I can’t waitanymore! Everything …………………………………………….. in my life. We want to live sầu in a housenear the sea. We …………………………………………….. a big house, because we …………………………..………………………………………. it all weekends. Do you know Devon? If not, you must come tosee us. I’m sure you …………………………………………….. it there.My wife and I …………………………………………….. new jobs too, because Brighton is too far awayvà we …………………………………………….. khổng lồ work for hours every day. We …………………………….…………………………………… somewhere near our trang chủ. My boss doesn’t know about it, butI …………………………………………….. him soon. He …………………………………………….. me!I have sầu khổng lồ go now. Please, write bachồng soon.Bye for now,Sam

Đáp án:

I am going to lớn moveEverything is going khổng lồ changeWe are not going lớn buywe are not going lớn tidyyou are going lớn likeMy wife và I are going to findwe are not going to travelWe are going lớn workI am going khổng lồ tellHe is going lớn kill

3. Viết các câu hỏi bên dưới áp dụng những rượu cồn trường đoản cú vào ngoặc cùng “going to”

Make questions with the verbs in brackets. Use “going to”.Example:Why do you need your driving licence? (you | drive)Are you going lớn drive?What are your New Years’ resolutions? (you | work more)……………………………………………………………………………………………………………?Doctor, is it serious? (he | die)……………………………………………………………………………………………………………?Why are you taking your gloves? (it | be cold)……………………………………………………………………………………………………………?You stopped the project. (you | continue in future)……………………………………………………………………………………………………………?Your parents are over sixty years old. (they | retire)……………………………………………………………………………………………………………?Eve sầu is a bit overweight. (she | start any diet)……………………………………………………………………………………………………………?Look at the snow on the roof. (it | fall down)……………………………………………………………………………………………………………?You’ve sầu decided to lớn be number one in our country. (how | you | reach that)……………………………………………………………………………………………………………?The dog looks quite dangerous. (it | bite me)……………………………………………………………………………………………………………?Why do you want khổng lồ take a day off? (what | you | do)……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Are you going khổng lồ work more?Is he going lớn die?Is it going lớn be cold?Are you going khổng lồ continue in future?Are they going lớn retire?Is she going to lớn start any diet?Is it going lớn fall down?How are you going khổng lồ reach that?Is it going khổng lồ bite me?What are you going lớn do?

4. Các trường đoản cú dưới được sắp xếp tự nhiên, hãy sử dụng chúng nhằm viết những câu theo thì sau này gần

Use these jumbled words to lớn make negative sầu questions.Example:you | drive | are | anymore | lớn | going | notAre you not going lớn drive sầu anymore?not | he | telephone | khổng lồ | police | going | is | the……………………………………………………………………………………………………………?the | you | lớn | aren’t | manager | ngân hàng | see | going……………………………………………………………………………………………………………?plant | they | trees | to lớn | going | not | are | the……………………………………………………………………………………………………………?not | tennis | you | lớn | are | going | play | tomorrow……………………………………………………………………………………………………………?Simon | for | job | look | khổng lồ | a | going | isn’t | new……………………………………………………………………………………………………………?a | give sầu | to lớn | going | her | khổng lồ | aren’t | present | you……………………………………………………………………………………………………………?Jones | smoking | not | going | to lớn | stop | is | Mr.……………………………………………………………………………………………………………?learn | lớn | German | brothers | going | aren’t | your……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Is he not going lớn telephone the police?Aren’t you going lớn see the ngân hàng manager?Are they not going lớn plant the trees?Are you not going to play tennis tomorrow?Isn’t Sitháng going khổng lồ look for a new job?Aren’t you going to lớn give sầu her a present?Is Mr. Jones not going lớn stop smoking?Aren’t your brothers going to learn German?

5. Sử dụng các từ bỏ trong ngoặc cùng “going to” để kết thúc các cấu hỏi, viết đúng lại thông báo với viết đúng lại câu vấn đáp.

Use the words in brackets & “going to” khổng lồ vị the following:1. Complete the question.2. Correct the wrong information.3. Write the correct answer.Example:(you | have) ………………………………………………………………………….. a new car?(we | not buy) ………………………………………………………………………… a new car.(we | look for | a used car) ………………………………………………………. a used oto.Are you going khổng lồ have sầu a new car?We aren’t going to buy a new car.We are going to lớn look for a used car.(you | cut) ……………………………………………………………………………. the grass?(I | not work) …………………………………………………………………… in the garden.(I | clean) ………………………………………………………………………… the windows.(the Scotts | build) ……………………………………………………………. a new house?(they | not have) ………………………………………………………………………. a house.(they | rent) ………………………………………………………………………………… a flat.(your dad | watch) ……………………………………………………. the football match?(he | not stay) ………………………………………………………………………….. at home.(My parents | do) …………………………………………………………… some shopping.(your sister | fly) ……………………………………………………………………. to India?(she | not travel) ……………………………………………………………………… to India.(my friends | visit) ……………………………………………………………………… India.

Xem thêm: Cách Nấu Lẩu Ếch Măng Cay Đậm Đà Hấp Dẫn Cho Ngày Mưa Gió, Cách Làm Lẩu Ếch Đồng Măng Cay Siêu Ngon Tại Gia

Đáp án:

Are you going lớn cut the grass?I am not going khổng lồ work in the garden.I am going khổng lồ clean the windows.Are the Scotts going to lớn build a new house?They are not going lớn have sầu a house.They are going to lớn rent a flat.Is your dad going lớn watch the football match?He is not going khổng lồ stay at trang chính.My parents are going khổng lồ vày some shopping.Is your sister going lớn fly lớn India?She is not going lớn fly khổng lồ India.My friends are going khổng lồ visit India.


Chuyên mục: ĐÀO TẠO