Broccoli là gì

a vegetable with a green stem or stems và a mass or several masses of flower buds at the top. There are several kinds of broccoli.

Bạn đang xem: Broccoli là gì


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự michael-shanks.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.

Xem thêm: Tổng Hợp 4 Cách Chế Biến Cải Bó Xôi Ngon Và Hạn Chế Thất Thoát Dinh Dưỡng


Các quan điểm của các ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của các biên tập viên michael-shanks.com michael-shanks.com hoặc của michael-shanks.com University Press xuất xắc của những công ty cấp giấy phép.
Vegetable crop yield responses lớn such amendments have sầu been evaluated for many crops, including tomato, bell pepper, broccoli, sweet corn, cucumber, eggplant, okra, snap bean, squash & watermelon9.
That applies particularly khổng lồ broccoli, lettuce, radishes, strawberries, cherries, plums & tomatoes.
We have a scheme for cultivating seed for broccoli, but the onus of it has been put upon the farmers.
The usual position is that the trang chính production of winter cauliflowers & broccoli (particularly cauliflowers) is not sufficient.
This allegation is scarcely consistent with the fact that when this lvà was derequisitioned it was carrying a good crop of broccoli.
I know of one man whose loss on broccoli alone was more than £2,000, which is a great deal for the small farmer.
The two most urgent items are broccoli, where the acreage has dropped from over 16,000 in 1949 to lớn 5,000 now, & tomatoes.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Thêm tính năng hữu dụng của michael-shanks.com michael-shanks.com vào trang mạng của doanh nghiệp sử dụng ứng dụng form tra cứu kiếm miễn phí của Cửa Hàng chúng tôi.

Xem thêm: Purple Là Màu Gì - Purple Trong Tiếng Anh Là Màu Gì


Tìm kiếm ứng dụng trường đoản cú điển của công ty chúng tôi ngay từ bây giờ với chắc chắn là rằng bạn không khi nào trôi mất từ 1 lần tiếp nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn michael-shanks.com English michael-shanks.com University Press Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA